ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ/ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

hr
Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσδιορίζεται για ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης που για κάποιους λόγους που καλούμαστε να αξιολογήσουμε και να αντιστρέψουμε βρίσκεται σε κατάσταση ζημίας ή ελάχιστου κέρδους. Στην υπηρεσία αυτή θα χρησιμοποιηθεί το δυναμικό της εταιρίας αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης.

επικοινωνηστε μαζι μας

Στόχος μας είναι:

  • Αξιολόγηση της τρέχουσας Κατάστασης- Project
  • Ανάλυση των παραγόντων –Στρατηγική Προγραμματισμού
  • Αξιολόγηση Προσωπικού
  • Αναβάθμιση του Επιχειρηματικού Πλάνου ή Εκ νέου δημιουργία
  • Στρατηγική Ανάπτυξης και Χρονοδιάγραμμα Ανάκαμψης
  • Χρήση των Εργαλείων Μarketing και προωθητικές ενέργειες
  • Αξιολόγηση προηγούμενης κατάστασης και νέας

Η πιο πάνω υπηρεσία είναι ιδιαίτερα αναγκαία όταν η επιχείρησή σας δεν αποδίδει στο μέγιστο και τα κέρδη της αρχίζουν να ελαττώνονται. Το πλάνο αυτό παρέχεται από 1 μήνα – 1 χρόνο αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης και του χρονοδιαγράμματος.

επικοινωνηστε μαζι μας