Στρατηγική Μάρκετινγκ, Διαφήμιση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην Εστίαση / Τουρισμό / Διατροφή
CEO Butterfly Stories Γαστρονομικό Μάρκετινγκ - Στρατηγική Μάρκετινγκ για χώρους Εστίασης /  Ξενοδοχεία / Προιόντα Διατροφής

Elizabeth Kouta Andreadaki

CEO