ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & BRANDING

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

hr
Ένα καλό εστιατόριο ή ζαχαροπλαστείο χρειάζεται ισχυρά θεμέλια για να παραμείνει στην κορυφή. Την δική του ταυτότητα που καταγράφεται σε ένα εκτενές και αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο. Πάνω σε αυτό χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της στρατηγικής, σχεδιάζονται οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Πολλά εστιατόρια ή ζαχαροπλαστεία ανοίγουν και το 85% αυτών έπειτα από 3 χρόνια κλείνουν. Ο λόγος είναι αυτός, δεν υπήρχε οργανωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, ανάλυση της αγοράς, του ανταγωνισμού, επιλογή της σωστής στρατηγικής.

Έπειτα από ανάλυση της αγοράς και συζήτηση με εσάς τους ιδιοκτήτες, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την επιχείρησή σας που χρειάζεστε στο πρώτο βήμα.

επικοινωνηστε μαζι μας

Η υπηρεσία αυτή σας παρέχει :

  • Επιχειρηματική Ιδέα
  • Όραμα/ Αποστολή/ Αξίες
  • Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος εργαλεία PEST-DG
  • Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος (πόροι, δομή)
  • SWOT analysis (ευκαιρίες, δυνατά και αδύνατα σημεία, απειλές)
  • Ανάλυση του Ανταγωνισμού
  • Στρατηγικός Προγραμματισμός – Στόχος
  • Στρατηγικοί Στόχοι Marketing
  • Πολιτική τιμολόγησης
  • Προϋπολογισμός

επικοινωνηστε μαζι μας