ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ/ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσδιορίζεται για ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης που για κάποιους λόγους που καλούμαστε να αξιολογήσουμε και να αντιστρέψουμε βρίσκεται σε κατάσταση ζημίας ή ελάχιστου κέρδους. Στην υπηρεσία αυτή θα χρησιμοποιηθεί το δυναμικό της εταιρίας αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης.

 

Στόχος μας είναι:

– Αξιολόγηση της τρέχουσας Κατάστασης- Project

– Ανάλυση των παραγόντων –Στρατηγική Προγραμματισμού

– Αξιολόγηση Προσωπικού

– Αναβάθμιση του Επιχειρηματικού Πλάνου ή Εκ νέου δημιουργία

– Στρατηγική Ανάπτυξης και Χρονοδιάγραμμα Ανάκαμψης

– Χρήση των Εργαλείων Μarketing και προωθητικές ενέργειες

– Αξιολόγηση προηγούμενης κατάστασης και νέας

 

Η πιο πάνω υπηρεσία είναι ιδιαίτερα αναγκαία όταν η επιχείρησή σας δεν αποδίδει στο μέγιστο και τα κέρδη της αρχίζουν να ελαττώνονται. Το πλάνο αυτό παρέχεται από 1 μήνα – 1 χρόνο αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης και του χρονοδιαγράμματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ