ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Αγορανομικός Υπεύθυνος έχει σημαντικές ευθύνες, οι οποίες στηρίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι ευθύνες αυτές αφορούν την εξασφάλιση της υγιεινής των βρώσιμων προϊόντων διαμέσου ορθών πρακτικών επεξεργασίας τροφίμων, την λογική κοστολόγησή τους και βεβαίωσης τον προσδιορισμό της γευστικής ικανοποίησης των καταναλωτών.

Η ACTA, έχοντας αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι επισιτιστικές επιχειρήσεις στον «κύκλο ζωής» δραστηριοτήτων των τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων, δημιούργησε την Πιστοποίηση «Certified Food Service Outlet Manager», η οποία αφορά τη θέση ευθύνης στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, είτε μεμονωμένες, είτε παράλληλες (ξενοδοχεία).

Σε ποιους απευθύνεται 

Το CFSOM καλύπτει τα πεδία γνώσης που καλείται ο Αγορανομικός Υπεύθυνος της επισιτιστικής επιχείρησης να κατέχει, δίνοντάς του ένα ισχυρό εφόδιο για την καθιέρωσή του στις θέσεις ευθύνης της τουριστική αγοράς. Το CFSOM πιστοποιεί τις γνώσεις και την ικανότητα των κατόχων του στην παροχή υπηρεσιών σίτισης υψηλού επιπέδου.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα: http://www.acta-edu.gr/images/content/CFSOM_entypo_pistopoiisis.pdf

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο πιο πάνω πρόγραμμα πατήστε

εδώ-> http://butterflystories.gr/education/

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ